BZT – DW+ XỬ LÝ NƯỚC – 500g. Giúp làm sạch nước ao nuôi phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng trong nước.

360.000,0