XỬ LÝ ĐÁY SẠCH NHỚT BẠT – 500g. Phân hủy cực nhanh các chất thải ở đáy ao và các nhầy nhớt bám trên bề mặt bạt giúp tẩy sạch bóng đáy ao

199.000,0