MEN CAO TỎI PROBIOTIC – 500g. Bệnh đường ruột, phân trắng, đốm trắng, đôm đen, do vi khuẩn trên tôm.

186.000,0