Lên giống nhanh- Giúp heo (lợn) mau lên giống, gia cầm đẻ nhanh, nhiều – Chất lượng số 1

89.000,0

Lên giống nhanh – Đẻ đồng loạt dùng cho heo nái vừa tách bầy, hoe không lên giống, heo hậu bị, giúp gia cầm phát dục đồng loạt, nhanh đẻ, đẻ nhiều