VỖ BÉO GÀ VỊT SIÊU HẠNG – 1KG. Kích thích mọc lông – bật cựa, lông mượt, gia cầm đạt cân, mã đẹp đỏ tích – kích mào.

198.000,0