MEN RẮC CHUỒNG – HẾT NGAY MÙI HÔI – 1KG. Hết mùi hôi, diệt khuẩn, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, bổ sung tinh dầu quế.

95.000,0

Men rắc chuồng giúp hết ngay mùi hôi thối của chuồng trại và giúp phân hủy nhanh quá trình phân hủy chất thải và phân của vật nuôi hoặc xác động vật chết, giúp bảo vệ môi trường

diệt khuẩn, an toàn sinh học