TĂNG NĂNG SUẤT HEO NÁI – 1KG. Tỷ lệ phối giống thành công đạt 95% Nâng cao tỷ lệ động dục của heo nái, .

138.000,0