TĂNG TRỨNG CAO CẤP PLUS – 1KG. Kích trứng gia cầm. Tăng sản lượng trứng. Kéo dài giai đoạn đẻ trứng. Phôi chất lượng cao , Tăng tỉ lệ ấp nở

198.000,0