VỖ BÉO TRÂU – BÒ – DÊ – 1KG. Siêu tăng trọng cho Trâu bò dê thịt. Tăng cường chuyển hóa, tăng năng suất chăn nuôi

105.000,0

Vỗ béo bò dê: Siêu tăng trọng cho trâu, bò dê thịt, tăng cường chuyển hóa, kích thích tăng trọng, tăng năng suất chăn nuôi