Siêu tăng trọng gia súc, gia cầm 1kg

198.000,0

Nở ức, dày lườn, nặng cân, chắc thịt

Bung lông, bật cựa, đỏ tích, kích mào

Mượt lông, đẹp mã, vàng da, vàng chân

Thức ăn bổ sung premix acid amin, vitamin

Bung mông, nở vai – vỗ béo heo trâu bò dê

Khoáng chất cho gia súc, gia cầm

ĐẶC BIỆT: Không tích nước, tích mỡ – Tăng trọng thần tốc

Danh mục: