Đặc trị ỉa chảy – tiêu chảy mất kiểm soát 1kg

335.000,0

Đặc trị tiêu chảy – ỉa chảy không kiểm soát, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân nhớt, thương hàn, e.coli