HỒI SỨC CẤP TỐC – 100ML. Tăng cường sức đề kháng trên trâu, bò, ngựa, cừu, lợn và chó

136.000,0

Hồi sức cấp tốc/Trợ lực cấp tốc – Chống còi cọc, chậm lớn – Tăng sản lượng sữa ở bò và lợn nái – Mượt lông, đẹp mã ở gia cầm – Tăng cường trao đổi chất, nâng cao sức đề kháng