AMOXLANIC 200 – đặc trị viêm vú, viêm tử cung (MMA), viêm phổi và bệnh kế phát tai xanh do (PPRS).

210.000,0

Đặc trị viêm vú, viêm tử cung (MMA), viêm phổi và bệnh kế phát tai xanh do (PPRS).

Danh mục: Từ khóa: