Đặc trị heo tiêu chảy viêm hồi tràng 100ml

125.000,0

Tiêu chảy do E.coli

Bệnh hồng lỵ trên heo

Bệnh viêm hồi tràng

Tiêu chảy phân xi măng

Danh mục: Từ khóa: