BIOZYM – MEN TIÊU HÓA SỐNG – 1KG. Bổ sung enzym lợi khuẩn, tiêu hóa tốt ,kích thích thèm ăn, ăn nhiều,lớn nhanh,giảm FCR

88.000,0

Men tiêu hóa sống: Kích thích thèm ăn, phòng ngừa tiêu chảy ham ăn, mau lớn.