CEFADOX Đặc trị ORT, CRD, E.coli kéo màng, bại huyết vịt hỗ trợ điều trị các bệnh do virus IB, ILT, APV số 1 Việt Nam

1.698.000,0

Đặc trị ORT, CRD, E.coli kéo màng, bại huyết vịt hỗ trợ điều trị các bệnh do virus IB, ILT, APV

Danh mục: Từ khóa: