EM GỐC – CAO CẤP XỬ LÝ NƯỚC – 500g. Giúp làm sạch nước ao nuôi, phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng trong nước, kích thích nhóm tảo có lợi và hạn chế các nhóm độc. Giảm thiểu phát sinh khí độc

365.000,0