MEN THẢO DƯỢC BACI-LACTO-ZYM – 500g. Bệnh phân trắng trên tôm, kích thích đường ruột tăng khả năng tiêu hóa.

198.000,0