GT- 01 GAN – TUỴ – CẤP- 500g. Giải độc gan, hỗ trợ tôm mờ gan, vàng gan, teo gan, tăng cường chức năng gan, giải độc, chống sốc hiệu quả.

350.000,0