KHOÁNG NANO VI LƯỢNG – 1KG. Giải độc và chống lại các yếu tố gây hại. Giúp tôm, cá mau lớn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), Giảm stress, tăng tỷ lệ sống trong quá trình vận chuyển.

168.000,0