ANTI- SORE – 100g. Bệnh lở loét trên động vật thủy sản, các bệnh nấm, ký sinh trùng.

499.000,0