NANO BẠC SÁT TRÙNG 1050PP – Thuốc sát trùng phổ rộng, tiêu diệt hầu hết các loài vi khuẩn, virus và mycoplasma gây bệnh trên gia súc, gia cầm

358.000,0

NANO BẠC SÁT TRÙNG 1050PP (diệt nhanh hơn, an toàn tuyệt đối).