ENRO – OR Đặc trị tiêu chảy, phân trắng, phân xanh.

898.000,0

ENRO – OR Đặc trị các bệnh E.coli, thương hàn, phó thương hàn, suyễn heo, toi, rù, CRD, tiêu chảy, viêm phổi, hội chứng MMA, Staphylococci

Mã: MNV-146 Danh mục: Từ khóa: