COLI 24H – hết tiêu chảy sau 24h gói 1kg

298.000,0

Coli 24h – Đặc trị tụ huyết trùng, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân nhớt vàng, phân lẫn máu, thương hàn, e.coli

Danh mục: Từ khóa: