CẮT NHANH HO HEN – 1KG. Đặc trị :CRD- CCRD,Thương hàn, Tụ huyết trùng, Viêm phổi – màng phổi

360.000,0

Cắt nhanh ho hen – Đặc trị CRD, CCRD, thương hàn, Tụ huyết trùng, viêm phổi – màng phổi