CẮT NHANH HO HEN – gói 1kg

360.000,0

Cắt nhanh ho hen – Đặc trị CRD, CCRD, thương hàn, Tụ huyết trùng, viêm phổi – màng phổi