Category Archives: Giới Thiệu

Điều trị bệnh E.coli – Bại huyết vịt không bị tái lại sau 1 mũi tiêm

ĐIỀU TRỊ DỨT ĐIỂM BỆNH E.COLI –  BẠI HUYẾT “ SAU 1 MŨI TIÊM, KHÔNG TÁI LẠI” Bệnh E.Coli – Bại huyết xuất hiện trên mọi lứa tuổi của vịt, vịt con dễ nhiễm hơn vịt lớn. Vịt càng lớn tỷ lệ chết vì bệnh càng cao. Đôi khi cũng gặp ở gia cầm khác […]