ENROFLOXACINE 10%

480.000,0

Đặc trị : Tiêu chảy, viêm ruột, thương hàn, viêm phổi, tụ huyết trùng, CRD, Ecoli