Bộ tiêm KS – 1000 – Đặc trị E.coli kéo màng, ORT, Tụ huyết trùng, IC< Bại huyết, Hen khẹc, CRD, Bạch lỵ, Tiêu chảy, Nhiễm trùng huyết, phân nhớt.

736.000,0