Tag Archives: Bệnh Gumboro

Bệnh Gumboro

gumboro

Gumboro là một bệnh truyền nhiễm cấp tính ở gà con do sự tác động của v.irus tới mô lympho thuộc túi Fabricius.  Tuỳ vào độc lực của chủng v.irus gây bệnh, tỷ lệ tử vong có thể trên 20% đối với gà con 3 tuần tuổi.  ◾ NGUYÊN NHÂN Bệnh do v.irus có tên […]

BỆNH GUMBORO

Bệnh Gumboro (Infections burasal disease- IBD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm và gây hậu quản nghiêm trọng. Bệnh xảy ra từ 1 – 12 tuần tuổi, nhưng sảy ra mạnh nhất ở 3- 6 tuần tuổi. Động vật cảm thụ là tất cả các giống gà. 1. Lứa tuổi bị bệnh – […]