Tag Archives: Bệnh đầu đen

Bệnh đầu đen trên gà

đầu đen

Bệnh đầu đen trên gà 1. Nguyên nhân gây bệnh Bệnh đầu đen hay còn gọi là bệnh kén ruột, bệnh viêm gan ruột.  Nguyên nhân do đơn bào Histomonas meleagridis thuộc ngành Protozoa, họ Tripanosomatidae, giống Histomonas, loài Histomonas Meleagridis và H. Wenrichi, kí sinh ở niêm mạc gan và manh tràng, gây nên […]

BỆNH ĐẦU ĐEN (Bệnh Histomonas)TRÊN GÀ

Bệnh đầu đen hay còn gọi là bệnh kén ruột, bệnh viêm gan ruột. Bệnh có thể gây tỷ lệ chết cao và ảnh hưởng lớn đến năng suất chăn nuôi. 1. Lứa tuổi bi ḅênḥ – Gà từ 2 – 3 tuần tuổi đến 3 – 4 tháng dễ bị bệnh nhất, nhưng gà […]