Chấm dứt tình trạng vật nuôi tăng trọng kém

Với người chăn nuôi thì hiệu quả kinh tế là điều được quan tâm nhất. Chính vì thế các vấn đề vật nuôi tăng trọng kém, không đạt cân nặn , thời gian chăn nuôi kéo dài, chi phí thức ăn cao , giá bán ra thấp luôn là nỗi lo hàng đầu. Trong bối cảnh như vậy thì cần phải có những biện pháp mới để áp dụng vào chăn nuôi để đạt hiệu quả tốt.

 

Tăng trọng kém do nhiều nguyên nhân

 

tăng trọng

Facebook: Thuốc Thú Y BigBoss

Link đặt hàng: THUỐC THÚ Y BIGBOSS