Lincomycin – Đặc trị các bệnh viêm đường hô hấp, viêm khớp, tiêu chảy số 1

105.000,0

Lincomycin: Đặc trị các bệnh viêm đường hô hấp, viêm khớp, tiêu chảy.

Danh mục: Từ khóa: