ÚM THẢO DƯỢC – Nhanh tiêu lòng đỏ, tăng sức đề kháng, giảm stress, phòng ngừa Gumboro, ngừa tiêu chảy, thương hàn, chướng diều, khô chân.

228.000,0

Nhanh tiêu lòng đỏ, tăng sức đề kháng, giảm stress, phòng ngừa Gumboro, ngừa tiêu chảy, thương hàn, chướng diều, khô chân.

Danh mục: Từ khóa: