Men sống cao cấp siêu tan – Khử mùi hôi thối của chuồng trại số 1

136.000,0

Kích thích tăng trưởng, giúp vật nuôi ăn khỏe,lớn nhanh, phòng ngừa tiêu chảy, khử mùi hôi của phân