Khắc tinh ho suyễn, viêm phổi (APP) trên heo – gia súc 100ml

215.000,0

Viêm phổi – Viêm phổi dính sườn – Suyễn lợn