KHẮC TINH ĐẦU ĐEN – Đặc trị đầu đen, kí sinh trùng đưởng máu và tiêu chảy kéo dài số 1 Việt Nam

1.528.000,0

Đặc trị đầu đen – kí sinh trùng trên gia cầm