Gentamycin – Đặc trị Tụ huyết trùng – viêm phổi – thương hàn

155.000,0

Gentamycin sulphate 10%: Đặc trị viêm phổi, viêm tử cung, tiêu chảy.

Danh mục: Từ khóa: