GENTAMOX – Đặc trị các bệnh kế phát tai xanh, e.coli, sưng phù đầu.

250.000,0

Đặc trị các bệnh kế phát tai xanh, e.coli, sưng phù đầu.