Đặc trị tiêu chảy – Thuốc thú y chất lượng số 1 Việt Nam

495.000,0

Đặc trị tiêu chảy – Thương hàn, E.coli – Bạch lỵ – Chướng bụng – Đầy hơi