ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

1.998.000,0

Đặc trị viêm ruột hoại tử, ỉa chảy mất nước không kiểm soát, các bệnh viêm nhiễm đường ruột, E.coli sưng phù đầu ở lợn, sưng phù đầu (APV) ở gà.