Chữa cầu trùng, tiêu chảy ra máu ở gà – CHẶN ĐỨNG CẦU TRÙNG (1KG)

986.000,0

Đặc trị cầu trùng, cầu trùng máu tươi, ký sinh trùng đường máu, viêm ruột tiêu chảy