AZIROCIN 100 – Đặc trị viêm phổi, ho suyễn, hen khẹc, tụ huyết trùng, e.coli, bại huyết

298.000,0

Azirocin 100 – Đặc trị viêm phổi, ho suyễn, hen khẹc, tụ huyết trùng, e.coli, bại huyết